Tin tức

Quy trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp

01/09/2022 BLUECOM VIỆT NAM 0 Nhận xét
Quy trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Quy trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp

 Doanh nghip ca bn đang cn chuyn đi s hãy tham kho ngay quy trình gm 5 bước dưới dây.

Bước 1. Lập kế hoạch

Trước khi bt tay vào trin khai bt c điu gì cũng cn phi lên kế hoch rõ ràng. Vic lên được kế hoch tc là bn đã chiếm được 50% thành công. Thc hin chuyn đi s cũng vậy.

Trước khi tiến hành áp dng chuyn đi s, các cp lãnh đo, qun lý phi lên được kế hoch rõ ràng, có nghĩa là cn đưa ra được mt bn chi tiết bao gm: Mc tiêu, công vic cn thc hin,nhân s, thi gian d kiến hoàn thành, chi phí c thế như thế nào,…

Bước 2. Lập chiến lược

Sau khi lập được kế hoch công vic, vic cn làm tiếp theo đó là cn xác đnh được chiến lược đúng đn. Đ làm bước này tt nht các doanh nghip nên tham kho mt s tài liu ca nhà nước, hoc ác doanh nghiệp đã thc hin chuyn đi s thành công. Sau đó da vào nhng đc thù riêng ca doanh nghip đ xây dng chiến lược phù hợp.

Bước 3. Số hóa tài liệu, quy trình

Số hóa là bước đu tiên ca quá trình chuyn đi s. Bi nhng tài liu, quy trình là nhng nguyên liu đu tiên cn được s hóa li, và nó cũng là th cn thiết tiên quyết cho đu vào ca chuyn đi số.

Bước 4. Chuẩn bị về nhân lực

Nhân lực cũng là yếu t mà doanh nghip cn tp trung đ thành công, thay vì tp trung vào khai thác thì các doanh nghip nên tp trung vào đào to, hc tp. Đc bit là đào to ra ngun nhân lc tr có kh năng ng phó nhanh vi các s thay đi và rủi ro.

Bước 5. Đầu tư vào công nghệ

Mặc dù hin nay có rt nhiu nn tng công ngh đ phc v quá trình chuyn đi s trong doanh nghip. Nhưng doanh nghip cn xem xét k lưỡng xem doanh nghip ca mình có tht s phù hp vi nên tng hoc phn mm đó không. Không nên dàn tri khó kiếm soát cũng như tn kém chi phí.

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp là mt quá trình không ngng phát trin trong tương lai. Vì vy, đ bt kp xu hướng và tiếp tc phát trin, các công ty cn phi chun b ngun lc, kế hoch chi tiết và thc hin chuyn đi s mt cách phù hp, đúng đắn.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: