Tin tức

Doanh nghiệp hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được ưu đãi thuế như thế nào?

26/06/2023 BLUECOM VIỆT NAM 0 Nhận xét
Doanh nghiệp hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được ưu đãi thuế như thế nào?

 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là một chính sách về thuế nhận được khá nhiều sự quan tâm từ phía các doanh nghiệp trong nước. Vậy đối với doanh nghiệp hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo sẽ có những chính sách ưu đãi thuế nào? Hãy cùng BLUECOM tìm hiểu vấn đề này trong bài viết dưới đây!

Khi nào doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế từ hoạt động xã hội hóa trong giáo dục? 

Ưu đãi thuế là một chính sách ưu đãi của Nhà nước đặt ra đối với các khoản thu thuế và đối tượng nộp thuế những quy định đặc biệt hơn so với những quy định về việc thu thuế đã đặt ra trước đó. Từ đây Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người dân, các doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng về việc đóng thuế để từ đó khuyến khích mọi người dân gia tăng sản xuất, kinh doanh, đầu tư cũng như để nâng cao và phát triển kinh tế đất nước. Căn cứ các Điều 13. Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 quy định chính sách ưu đãi thuế thì với mỗi đối tượng được hưởng ưu đãi sẽ có những hình thức ưu đãi thuế khác nhau. Đối với doanh nghiệp sẽ có bốn hình thức ưu đãi thuế đặt ra là: ưu đãi thuế suất, ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế; chuyển lỗ; trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Đối tượng được hưởng ưu đãi thuế ở đây chính là những đối tượng phải nộp thuế (cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi có đủ điều kiện phải nộp thuế). Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Như vậy nếu doanh nghiệp hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo muốn hưởng chính sách ưu đãi thuế thì trước hết phải nằm trong đối tượng bị thu thuế và sau đó phải có thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn hay chứng từ để nộp thuế thì sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế như sau: 

Chính sách ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp hoạt động xã hội hóa trong giáo dục 

Thứ nhất là xét về chính sách được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 thì doanh nghiệp hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Thứ hai xét về chính sách ưu đãi thuế suất thì căn cứ Thông tư số 135/2018/TT-BTC có quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa sẽ được áp dụng mức thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động. 

Cơ sở thực hiện xã hội hoá phải thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế, và thực hiện xuất hoá đơn đối với các khoản thu từ hoạt động xã hội hoá theo đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng hoá đơn. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo các chế tài của pháp luật về thuế hiện hành.

Về thuế suất của doanh nghiệp trong trường hợp này sẽ chia làm hai giai đoạn sau:

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập mới kể từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 05 năm tiếp theo. 

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập trước ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại kể từ năm tính thuế 2008 như sau:

  • Nếu thời gian hưởng ưu đãi theo quy định trước đây vẫn còn thì tiếp tục được hưởng ưu đãi theo nguyên tắc khoảng thời gian ưu đãi còn lại bằng số năm doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 135/2008/TT-BTC trừ (-) đi số năm cơ sở đã hưởng miễn thuế, giảm thuế theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây như sau:

+ Đến hết kỳ tính thuế năm 2007, cơ sở đang trong thời gian được miễn thuế thì số năm miễn thuế còn lại bằng số năm miễn thuế theo quy định của Thông tư 135 trừ (-) số năm cơ sở đã được miễn thuế đến hết kỳ tính thuế năm 2007, đồng thời được hưởng toàn bộ thời gian giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 135.

+ Đến hết kỳ tính thuế năm 2007, cơ sở vừa hết thời gian được miễn thuế thì được hưởng toàn bộ số năm giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 135.

+ Đến hết kỳ tính thuế năm 2007, cơ sở đang trong thời gian giảm thuế thì số năm giảm thuế còn lại bằng số năm giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 135 trừ (-) số năm cơ sở đã được giảm thuế đến hết kỳ tính thuế năm 2007.

+ Đến hết kỳ tính thuế năm 2007, cơ sở đã hết thời gian miễn thuế, giảm thuế thì không thuộc diện hưởng miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 135.

Lưu ý: Những khoản thu nhập không thuộc các trường hợp nêu trên sẽ vẫn áp dụng thuế suất là 22%, 20%, 32 đến 50% theo quy định của pháp luật về thuế suất doanh nghiệp 

Như vậy đối với doanh nghiệp hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế theo hình thức miễn thuế đối với phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục - đào tạo; và được hưởng thuế suất 10% trong suốt quá trình hoạt động như đã phân tích ở trên. 

Thủ tục hưởng chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp hoạt động xã hội hóa trong giáo dục 

Những doanh nghiệp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ không cần phải thực hiện nộp hồ sơ ban đầu xin xét miễn thuế, cuối năm doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, theo đó phải nộp kèm theo phụ lục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy, Luật đã đề cao vai trò của các doanh nghiệp trong việc tự khai, tự tính, tự nộp thuế. Nếu các doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thì công tác thu - nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả, thiết thực; các doanh nghiệp có thể tự mình cập nhật các thông tin pháp luật về chế độ ưu đãi, theo dõi sát sao số thuế phải nộp. Đồng thời, để đề phòng các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, tránh gây tổn thất cho ngân sách nhà nước, pháp luật cũng trao cho các cơ quan thuế quyền thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Ưu đãi thuế TNDN  từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo  được quy định như thế nào? Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán - thuế liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán - thuế trọn gói   Bluecom để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé. 

Bluecom - Đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý thuế hàng đầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BLUECOM VIỆT NAM

VPGD: P810 Tòa Trung Rice City Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Trụ sở: Số 01, ngõ 117 Đặng Tiến Đông, P Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 024.39936229 - 84973282186

Email: dailythuebluecom@gmail.com

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: