Tin tức

Hóa đơn của chi nhánh công ty có được khấu trừ thuế không?

10/09/2023 BLUECOM VIỆT NAM 0 Nhận xét
Hóa đơn của chi nhánh công ty có được khấu trừ thuế không?

Theo quy định hiện hành thì chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và doanh nghiệp có quyền thành lập một hoặc nhiều chi nhánh. Vậy chi nhánh phụ thuộc có được xuất hóa đơn không, hoá đơn của chi nhánh phụ thuộc có được khấu trừ thuế không? Trong bài viết này, Bluecom sẽ giải đáp cho quý vị về những vấn đề liên quan đến hoá đơn của chi nhánh phụ thuộc. 

Quy định kê khai hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc

Tại Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Bộ Tài Chính quy định cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp với chi nhánh phụ thuộc như sau:

  1. Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc áp dụng kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính. Theo đó, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
  2. Các chi nhánh không phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Chỉ cần kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và môn bài tại cơ quan thuế của chi nhánh đó.

Tại Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Bộ Tài Chính đã quy định cách kê khai thuế GTGT đối với các chi nhánh hạch toán phụ thuộc như sau:

  1. Nếu chi nhánh phụ thuộc cùng tỉnh trụ sở chính thì kê khai tại trụ sở chính. Hoặc những chi nhánh phụ thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai tại trụ sở chính.
  2. Nếu chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh trụ sở chính thì kê khai thuế GTGT tại chi nhánh.

Chi nhánh phụ thuộc ở khác tỉnh so với trụ sở chính

Điểm 2.6 của Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định:

Khi điều chuyển hàng hoá cho những chi nhánh này để bán thì doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:
- Lập hoá đơn GTGT.
- Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ.

Riêng với trường hợp lập phiếu xuất kho, các chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua. Đồng thời lập bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng. Đồng thời, chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho.

Tức là việc điều chuyển hàng hóa từ trụ sở chính đến các chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì được phép xuất hàng trước, lập hóa đơn sau khi có khối lượng bán thực tế dựa trên bảng kê mà chi nhánh gửi về. Chi nhánh được sử dụng hóa đơn GTGT mà trụ sở chính xuất để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chi nhánh phụ thuộc có được phép xuất hóa đơn GTGT?

Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

- Sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ; sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hóa đơn giá trị gia tăng của cơ sở giao hàng xuất cho.

Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng".

Căn cứ quy định nêu trên thì chi nhánh hạch toán phụ thuộc được xuất hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

Hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc

Đối với các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

Nếu chi nhánh phụ thuộc cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế tại trụ sở chính. Trường hợp chi nhánh có mã số thuế riêng, con dấu riêng của chi nhánh, tài khoản ngân hàng riêng, trực tiếp bán hàng hóa dịch vụ… và có nhu cầu kê khai riêng thì đăng ký nộp thuế sử dụng hóa đơn riêng. 

Đối với trường hợp chi nhánh phụ thuộc ở khách tỉnh so với trụ sở chính thì kế khai nộp thuế hóa đơn đầu vào tại chi nhánh phụ thuộc. Trường hợp chi nhánh không phát sinh doanh thu, không bán hàng thì thực hiện kê khai tập trung tại trụ sở chính. 

Doanh nghiệp sản xuất 

Trường hợp NNT kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn thành phố nơi có trụ sở chính  thì nếu cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán phải đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương đó. nếu cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán thì thực hiện kê khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương có cơ sở sản xuất. 

Tổng kết lại câu trả lời cho câu hỏi "Hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc có được khấu trừ thuế không?" như sau:

Hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, hạch toán kế toán theo hình thức báo sổ, thực hiện kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính thì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT đầu vào theo quy định. Trụ sở chính căn cứ trên cơ sở bảng kê chứng từ kế toán và toàn bộ chứng từ kế toán do chi nhánh phụ thuộc chuyển về để hạch toán.

Bluecom - Đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý thuế hàng đầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BLUECOM VIỆT NAM

VPGD: P810 Tòa Trung Rice City Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Trụ sở: Số 01, ngõ 117 Đặng Tiến Đông, P Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 024.39936229 - 84973282186

Email: dailythuebluecom@gmail.com

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: