Tin tức

Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT còn 8% từ 1/7/2023

29/06/2023 BLUECOM VIỆT NAM 0 Nhận xét
Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT còn 8% từ 1/7/2023

Chiều ngày 24/6/2023, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV,Quốc hội đã thông qua quyết định giảm 2% thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% (còn 8%) theo Nghị quyết 43/2022/QH15. 
Vậy chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 có nội dung cụ thể như thế nào? Cùng Bluecom tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết dưới đây nhé!

Nội dung Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT xuống 8%

Ngày 28/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định và hướng dẫn chi tiết về việc thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15. Theo đó, chính sách giảm thuế suất thuế GTGT 2% theo Nghị quyết 43, Nghị định 15 đã được áp dụng, thi hành từ ngày từ 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Chiều ngày 24/6/2023, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% (còn 8%) theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Theo Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 viêc giảm thuế GTGT được thực hiện như sau:

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

Như vậy, từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, chính thức giảm thuế GTGT xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế GTGT 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

- Nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin,

- Nhóm hàng hóa, dịch vụ hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán,

- Nhóm hàng hóa, dịch vụ bảo hiểm,

- Nhóm hàng hóa, dịch vụ kinh doanh bất động sản,

- Nhóm hàng hóa, dịch vụ kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa

- Nhóm dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

Ngoài ra, tại kỳ họp Quốc hội thứ 5, UBTVQH nêu rõ quan điểm hiện chưa thể tăng mức giảm hay mở rộng phạm vi giảm thuế GTGT do sẽ tác động, ảnh hưởng nhiều đến thu ngân sách nhà nước, Chính phủ chưa có tính toán và đánh giá đầy đủ về tác động của chính sách

Đồng thời, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 kết quả thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết số 43 để Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung các giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế nếu có.

Thời gian thực hiện giảm thuế GTGT 2%

Dự thảo nghị quyết được Chính phủ xây dựng để Quốc hội cho ý kiến, xem xét được thông qua 2 điều:

Thứ nhất, điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 10%. Việc giảm thuế VAT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ sẽ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.

Trong đó, cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế suất GTGT là 8% với hàng hóa và dịch vụ.

Thứ hai, các cơ sở kinh doanh bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế VAT khi thực hiện xuất hóa đơn với các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT 10%.

Việc áp dụng chính sách giảm thuế VAT chỉ dự kiện thực hiện trong 6 tháng và dự kiến ngân sách thu sẽ giảm khoảng 35 nghìn tỷ đồng. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết  giảm 2% thuế VAT và được thực hiện từ 01/07/2023 đến hết 31/12/2023 và không mở rộng thêm đối tượng được giảm thuế VAT so với năm 2022.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giảm thuế GTGT 2023 (đề xuất)

Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số .../2023/QH15 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT 2023 như sau:

- Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

- Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số .../2023/QH15”.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

- Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Lợi ích của việc giảm thuế GTGT xuống 8% đối với doanh nghiệp

Với việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng cho tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ sẽ khắc phục được những khó khăn khi thực hiện chính sách này trong năm 2022.

Theo Chính phủ, quy định này sẽ làm tăng chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và chi phí hành thu của các cơ quan thuế. Do đó, đề xuất giảm thuế VAT sẽ đảm bảo mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạp thêm công ăn việc làm cho người lao động và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, người dân sẽ là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách này do giảm thuế GTGT sẽ làm giảm giá bán, giảm chi phí trực tiếp của người dân khi tiêu dùng. Doanh nghiệp sẽ được giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm từ đó tăng khả năng phục hồi và đóng góp lại cho ngân sách Nhà nước.

Trên đây là nội dung về chính sách giảm thuế GTGT 2% từ 01/07/2023. Giảm thuế GTGT là hoạt động cần thiết nhằm phục hồi nền kinh tế và gia tăng sức mua từ người tiêu dùng. Nắm rõ các đối tượng được giảm thuế GTGT xuống còn 8% giúp các doanh nghiệp xác định chính xác hàng hóa của công ty có được áp dụng chính sách này hay không.

Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán - thuế liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán - thuế trọn gói Bluecom để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé. 

Bluecom - Đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý thuế hàng đầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BLUECOM VIỆT NAM

VPGD: P810 Tòa Trung Rice City Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Trụ sở: Số 01, ngõ 117 Đặng Tiến Đông, P Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 024.39936229 - 84973282186

Email: dailythuebluecom@gmail.com

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: