Tin tức

Thuế môn bài là gì? Các bậc thuế môn bài mới nhất năm 2023

26/11/2023 BLUECOM VIỆT NAM 0 Nhận xét
Thuế môn bài là gì? Các bậc thuế môn bài mới nhất năm 2023

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là loại thuế trực thu (nhà nước thu trực tiếp từ đối tượng nộp thuế). Doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài định kỳ hàng năm cho cơ quan quản lý thuế. 

Tùy vào loại hình hoạt động cũng như số vốn điều lệ mà bậc thuế, mức thuế môn bài sẽ khác nhau. Tại bài viết này, Bluecom sẽ chia sẻ cụ thể theo từng mô hình hoạt động cho bạn.

Bậc thuế môn bài hộ kinh doanh cá thể năm 2023

Đối với mô hình hộ kinh doanh cá thể, dựa vào thời điểm thành lập và doanh thu mà quy định về lệ phí môn bài sẽ khác nhau.

1. Hộ kinh doanh thành lập trước ngày 01/01/2023

Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020, hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập. Theo đó, các hộ kinh doanh thành lập trước ngày 01/01/2023 đã được miễn lệ phí môn bài trong năm 2022. 

Từ năm 2023 (năm hoạt động thứ hai trở đi), căn cứ vào doanh thu trong năm mà bậc nộp thuế môn bài cũng như mức thuế môn bài hộ kinh doanh cá thể quy định như sau:

 • Bậc 1 - 1.000.000 đồng/năm: Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm;
 • Bậc 2 - 500.000 đồng/năm: Doanh thu trên 300 triệu đồng/năm - 500 triệu đồng/năm;
 • Bậc 3 - 300.000 đồng/năm: Doanh thu trên 100 triệu đồng/năm - 300 triệu đồng/năm;
 • Miễn thuế môn bài: Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

2. Hộ kinh doanh thành lập từ ngày 01/01/2023

Hộ kinh doanh thành lập từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm 2023. 

Sau đó, từ ngày 01/01/2024 (năm hoạt động thứ hai trở đi) nếu hộ kinh doanh cá thể không thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài thì phải tiến hành nộp tờ khai và lệ phí môn bài theo bậc thuế môn bài được nêu như trên.

Theo đó, các trường hợp miễn lệ phí môn bài cho hộ kinh doanh được kể đến là:

 • Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm;
 • Không có địa điểm cố định;
 • Hoạt động không thường xuyên;
 • Hoạt động các lĩnh vực như diêm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá.

Thuế môn bài doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh năm 2023

Tương tự như loại hình hộ cá thể kinh doanh, thuế môn bài doanh nghiệp, lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty sẽ được quy định dựa trên thời điểm thành lập và mức vốn điều lệ, vốn đầu tư.

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2023

Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập trước ngày 01/01/2023 đã được miễn lệ phí môn bài trong năm 2022. Vậy nên, trong năm 2023, các đơn vị kể trên tiến hành nộp thuế môn bài như sau:

 • Bậc 1 - 3.000.000 đồng/năm: Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng;
 • Bậc 2 - 2.000.000 đồng/năm: Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống;
 • Bậc 3 - 1.000.000 đồng/năm: Đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

Doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/01/2023

Miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập cho doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác (kể từ khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Ví dụ: 

Doanh nghiệp thành lập ngày 30/03/2023 không cần nộp lệ phí môn bài năm 2023. Từ năm 2024 (năm thứ hai hoạt động kinh doanh), bạn mới phải tiến hành nộp lệ phí và tờ khai lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài 2023

1. Đối với hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh

Cơ quan quản lý thuế sẽ xác định số tiền thuế môn bài và thông báo cho HKD cá thể, cá nhân kinh doanh. Do vậy, người nộp thuế khi thuộc nhóm này không cần phải nộp tờ khai lệ phí môn bài.

2. Đối với doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh

Chậm nhất ngày 30/01 năm sau năm thành lập, các đối tượng dưới đây phải tiến hành nộp tờ khai thuế môn bài:

 • Doanh nghiệp nhỏ;
 • Doanh nghiệp vừa chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh;
 • Các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp như chi nhánh công ty, văn phòng đại diện;
 • Địa điểm kinh doanh.

Ví dụ:

Doanh nghiệp thành lập trong năm 2022 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2023;

Doanh nghiệp thành lập trong năm 2023 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2024.

3. Đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ

Nếu có sự thay đổi về vốn điều lệ thì sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi vốn phải tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài, chậm nhất ngày 30/01 năm sau năm thay đổi thông tin (bất kể việc thay đổi vốn điều lệ có ảnh hưởng đến mức nộp lệ phí môn bài hay không).

Ví dụ:

Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2024.

Thời hạn nộp thuế môn bài 2023

Chậm nhất ngày 30/01 hàng năm, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc phải nộp lệ phí môn bài.

Ngoài ra, Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

1. Đối với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa chuyển đổi từ loại hình HKD (gồm chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) 

Sau khi kết thúc thời hạn miễn lệ phí môn bài thì áp dụng quy định nộp thuế môn bài như sau:

 • Chậm nhất ngày 30/07/2023 nếu thời gian kết thúc miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng đầu năm (01/01/2023 - 30/06/2023);
 • Chậm nhất ngày 30/01/2024 nếu thời gian kết thúc miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng cuối năm (01/07/2023 - 31/12/2023).

2. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động lại sau khi giải thể

Tùy vào thời gian quay trở lại hoạt động mà thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Chậm nhất ngày 30/07/2023 nếu thời gian hoạt động trở lại trong 6 tháng đầu năm;
 • Chậm nhất ngày 30/01/2024 nếu thời gian hoạt động trở lại trong 6 tháng cuối năm.

Cách nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp tiền thuế môn bài

Hiện tại bạn có thể tiến hành kê khai lệ phí môn bài và nộp tiền thuế môn bài theo 2 cách: trực tiếp và qua mạng. 

1. Nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp thuế môn bài qua mạng

Bạn có thể tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng tại 2 trang sau:

Sau khi nộp tờ khai, bạn tiến hành 4 bước nộp lệ phí môn bài qua mạng như sau:

 • Bước 1: Mở tài khoản ngân hàng và nộp tiền vào tài khoản vừa mở;
 • Bước 2: Đăng ký ngân hàng nộp thuế;
 • Bước 3: Thông báo ngân hàng kích hoạt nộp thuế điện tử;
 • Bước 4: Sử dụng token để nộp lệ phí môn bài qua mạng.

2. Nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp thuế môn bài trực tiếp

Với cách này, bạn đến trực tiếp cơ quan quản lý thuế để nộp mẫu 01/MBAI. Sau đó, bạn nộp tiền lệ phí môn bài vào Kho bạc Nhà nước thông qua ngân hàng Vietinbank.

Lưu ý: Hiện nay, để giảm tình trạng quá tải, hầu hết Chi cục Thuế đều tiếp nhận hồ sơ kê khai thuế qua mạng. Bạn cần liên hệ trước để tránh mất thời gian đi lại.

Lưu ý cách tính thuế môn bài đối với mỗi loại hình

Trước khi nộp lệ phí môn bài, bạn cần nắm rõ các quy định sau: 

➧ Mức lệ phí môn bài của doanh nghiệp và HKD được xác định dựa trên thời điểm thành lập:

 • Thành lập trong khoảng 6 tháng đầu năm: Mức lệ phí môn bài phải nộp là cả năm;
 • Thành lập trong khoảng 6 tháng cuối năm (từ 01/07 đến 31/12): Nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

➧ Mức lệ phí môn bài của doanh nghiệp và HKD khi tạm ngừng kinh doanh:

 • Trường hợp tạm ngừng trọn năm dương lịch: Không phải nộp lệ phí môn bài cả năm;
 • Trường hợp tạm ngừng không trọn năm dương lịch: Nộp lệ phí môn bài cả năm.

➧ Khi doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư:

Xác định mức lệ phí môn bài dựa trên vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

➧ Khi hộ kinh doanh thay đổi doanh thu:

Xác định mức lệ phí môn bài dựa trên doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

➧ Trường hợp vốn điều lệ/vốn đầu tư thể hiện tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là ngoại tệ thì phải quy đổi ra tiền đồng Việt Nam.

Việc quy đổi nhằm mục đích xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng (nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản), tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Bluecom - Đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý thuế hàng đầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BLUECOM VIỆT NAM

VPGD: P810 Tòa Trung Rice City Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Trụ sở: Số 01, ngõ 117 Đặng Tiến Đông, P Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 024.39936229 - 84973282186

Email: dailythuebluecom@gmail.com

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: